W dniu dzisiejszym (9 stycznia 2021 r.) odbył się pierwszy w historii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Krajowy Zjazd Delegatów. Jest to moment o tyle szczególny, że po raz pierwszy Delegaci, wybrani przez członków oddziałów terenowych, do których należą, w drodze głosowania wybierali Przewodniczącego, liczbę i członków Zarządu Krajowego oraz liczbę i członków Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo - na KZD zostały przyjęte zmiany w statucie OZZP.

Niezwykle cieszę się, że Przewodnicząca oddziału terenowego, do którego Zarządu należę, Małgorzata Pyka, została wybrana na członkinię Zarządu Krajowego. Przewodniczącą została dotychczasowa wiceprzewodnicząca OZZP, Katarzyna Sarnicka.

I dla mnie znalazła się rola w tym ważnym dla przyszłości zawodu psychologa miejscu - będę członkinią Komisji Rewizyjnej Zarządu Krajowego OZZP. Bardzo dziękuję za zaufanie osób głosujących. 

Sprawa ustawy o zawodzie psychologa jest dla mnie bardzo ważna - szczególnie ze względu na wymiar etyczny i zakres kompetencji, który wymaga formalnego uregulowania. KZD, odbywający się po 4 latach od utworzenia OZZP, to dla mnie ważne wydarzenie dające wyraz temu, że środowisko psychologów jest na dobrej drodze do zrealizowania tego najważniejszego obecnie celu - stworzenia adekwatnych, możliwych do stosowania aktów prawnych, dających poczucie bezpieczeństwa i uporządkowania zarówno psychologom, jak i wszystkim osobom korzystającym z ich usług. 

Po więcej informacji zapraszam na stronę OZZP: www.ozzp.org.pl